Пресцентър02.11.2014 - Областният управител на Силистра и кметът на общината заедно на семинара „По пътя на шейх Бедреддин“ [Прочети повече...]
 
02.11.2014 - Награди на община Силистра за Деня на народните будители [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Одобрен е двугодишен план по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Увеличават се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МРР през 2014 г. [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Защитените и средищните училища в България; приет е План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система; още 300 хил. лв. за стипендии на децата с изявени дарби  [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Отстраняват се проблеми, възникнали след последните изменения в Правилника за вписванията [Прочети повече...]
 

Архив


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011