Пресцентър29.10.2014 - Защитените и средищните училища в България; приет е План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система; още 300 хил. лв. за стипендии на децата с изявени дарби  [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Отстраняват се проблеми, възникнали след последните изменения в Правилника за вписванията [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Въвежда се механизъм за справедливо налагане на финансови корекции при нарушения по оперативните програми [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Правителството одобри промени в нормативната уредба на управлението на средствата от ЕС с цел по-добра координация и ефективност [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - До средата на ноември се очаква да бъдат възстановени плащанията от Европейската комисия по оперативна програма „Околна среда“ [Прочети повече...]
 
29.10.2014 - Приключва проект „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за ефективна администрация“ [Прочети повече...]
 

Архив


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011