Пресцентър01.09.2017 - Спортно училище „Дръстър” Силистра първо в областта откри новата учебна година [Прочети повече...]
 
01.09.2017 - Поздравление на областния управител Ивелин Статев за празник на мюсюлманското вероизповедание [Прочети повече...]
 
31.08.2017 - Приемна на областния управител на Силистра [Прочети повече...]
 
31.08.2017 -  КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2017 Г. [Прочети повече...]
 
30.08.2017 - Правителството одобри проект на нов закон за физическото възпитание и спорта [Прочети повече...]
 
25.08.2017 - Започва изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст (решение № 373 на МС от 5 юли 2017 г.) [Прочети повече...]
 

Архив


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011