Обявени свободни работни места в област Силистра към 11 май 2020 г.

11/5/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 общ работник, основно образование
1 производител млечни продукти, средно образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 заварчик – средно образование
 3 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководител техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 счетоводител,  висше икономическо образование, 3 год.стаж 
1 техник строителство и архитектура - средно образование,строителство
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр.- медицина 
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
 
- За обучение по време на работа
1 продавач в павилион, без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки, без изисквания за заемане
1 изпълнител, без изисквания за заемане
25 домакин- чистачи сградa, без изисквания за заемане
 
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
 
5 лекари, висше образование- специалност „Медицина”,  ЦСМП
2 работници в производство на млечни продукти, средно образование
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
20 работници озеленяване, без изисквания
20 работници поддръжка на сгради, без изисквания
3 хигиенисти, без изисквания
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
6 общи работници,  няма изисквания за заемане
1 счетоводител, висше образование - специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ   
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.