Цели

 
 
Ежегодни цели на администрацията за 2024 г.:
 
Приложение №1 - цели 2024 г.
 
Приложение №2 - отчет 2023 г.