Служител за връзки с обществеността - Йордан Георгиев

 
 
 
 
Йордан Георгиев
 
експерт „Връзки с обществеността“
 
 
 
тел.: 086 818 875
електронна поща: yordan.georgiev@ss.government.bg