Обществен консултативен съвет заработи към Областния управител на Силистра

4/9/2013
Обществен консултативен съвет заработи към Областния управител на Силистра
 
На 4.09.2013 г. бе учреден Обществен консултативен съвет към Областния управител на Силистра. Учредителното събрание се проведе в заседателната зала на областната администрация. Целта на съвета е да се създадат условия за активен диалог по общественозначими за областта теми, проблеми и възможности за развитието на региона. Учредители са 28 представители от браншови и неправителствени организации, културни и образователни институции, както и физически лица. Председател по право е областният управител Насуф Насуф. Общественият съвет избра на ротационен принцип за една година двама заместник-председатели: инж. Цанка Атанасова, областен председател на Камара на строителите в България, и Радко Раданов - зам.-председател на Браншова организация на търговските обекти /БАСТО/. Членовете на съвета обсъдиха най-наболелите проблеми в региона като инфраструктура, транспорт, образование и социални дейности, както и възможностите за привличане на средства в новия програмен период. Работата на обществения съвет ще се подпомага от експерти и представители на общините. Следващото заседание е предвидено за началото на месец октомври.
Състав на Обществен консултативен съвет към Областен управител на област Силистра
1. Председател - Насуф Насуф, областен управител на област Силистра
2. Заместни-председател - инж. Цанка Атанасова, областен председател на КСБ;
3. Заместник-председател - Радко Раданов, зам.-председател на БАСТО
4. Секретар - Светлана Великова, главен секретар на областна администрация - Силистра;
Членове:
5. Мариянка Дачева – представител на РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра;
6. Тодорка Георгиева – представител на РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра;
7. Евгени Аврамов – представител на ОО „КД-ДАИ“ – Силистра;
8. Димитър Трендафилов – гражданин;
9. Георги Николов – гражданин;
10. Боян Петров Димов – представител на НЧ „Паисий Хилендарски – 2006“ – с. Айдемир;
11. Петранка Стоянова – представител на Регионална съюзна организация към Съюза на слепите в България;
12. Слави Борисов Кръстев – представител на „Лайънс клуб“ – гр. Силистра;
13. Надежда Бобчева – представител на СНЦ „Европейски компас“ – Силистра;
14. Велико Димитров – представител на Браншова организация на търговски обекти;
15. Тамер Хасан – представител на „Сити Текст ХТ“ ООД – гр. Дулово;
16. Марияна Биволарова – представител на СНЦ „Надежда за добро бъдеще“;
17. Милан Миланов – представител на СНЦ „Единна планета“ – гр. Тутракан;
18. Исмаил Алишев – гражданин;
19. Ерол Ариф – гражданин;
20. Веселин Андреев – представител на Агенция за икономическо развитие и инвестиции, Силистра;
21. Георги Колев – представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
22. Стефан Цанев – представител на СНЦ „Кало Петре“ – с. Калипетрово;
23. д-р Венцислав Стоев – представител на СНЦ „Здравно социален център – Силистра“ и СНЦ „Лайънс клуб – Силистра“;
24. Юнзюле Чакърова – гражданин;
25. Момка Чумпилева – гражданин;
26. Митко Костадинов – представител на СНЦ „Център за социални изследвания и анализи”;
27. Дочка Георгиева Милушева - представител на ПГСУАУ „Атанас Буров“;
28. Момчо Момчев – гражданин;
29. Николай Колев – гражданин;
30. Спаска Димитрова – представител на СНЦ „Кало Петре“ .