Общественият съвет към областния управител ще бъде учреден в началото на м. септември

26/8/2013
            Общественият съвет, който ще функционира като консултативен орган към областния управител на област Силистра, ще започне реална дейност през м. септември.
          Учредителното събрание на Съвета е предвидено да се състои на 04.09.2013 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация-Силистра, информира областният управител Насуф Насуф. В него могат да участват граждани, представители на неправителствени  и браншови организации, медии, синдикати, ръководители на ведомства в областта. Чрез дейността му се цели да се създадат условия за активен диалог по общественозначими и по важни за  област Силистра теми, проблеми и възможности за развитието на региона.
          Остава актуална възможността желаещите да участват в Обществения съвет да подават заявление - на място или по електронен път. Те могат да направят това до 30 август 2013 г., в деловодството на Областна администрация-Силистра, на ул. „Добруджа“ № 27, всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч. и на e-mail:  ss@ss.government.bg.
 Бланки на заявленията се предоставят на място в администрацията. Те са достъпни и в електронен вариант, чрез сайта на администрацията - www.silistra.government.bg, в секциите „Пресцентър“ и „Обяви“.
            Лица за контакт:
           - Вяра Емилова – зам. областен управител, тел.: 086 818 855, e-mail: v.emilova@ss.government.bg;
           - Жулиан Раданов – специалист „Регионално развитие“ в Областна администрация-Силистра: тел.: 086 818 873 , e-mail: j.radanov@silistra.government.bg.