Без непреодолими проблеми пред новата учебна година в област Силистра

21/8/2013
            Във всички учебни заведения в област Силистра новата учебната година ще започне навреме. В отделни училища и детски градини текат довършителни ремонти, но очакванията са до 15 септември те да приключат. В това увериха представителите на общините от област Силистра, по време на днешната (21.08.2013 г.) тематична работна среща, инициирана и домакинствана от Областна администрация-Силистра.
           Целта бе новият ръководен екип на Администрацията да получи актуална информация за състоянието на учебните заведения, преди началото на учебната година, за текущите проблеми и възможността за тяхното разрешаване.
          В срещата участваха заместник областните управители Вяра Емилова и Джанан Халил, главният секретар на областната администрация Светлана Великова, кметове, ресорни заместник-кметове и представители на общините от област Силистра, проф. д-р инж. Михаил Илиев – зам.-ректор по учебната работа в РУ „Ангел Кънчева, директорът на филиала на университета в Силистра проф. д-р Златоживка Иванова и зам.-директорът на филиала доц. д-р Тодорка Георгиева.
            Обща бе констатацията на представителите на общините и единственото висше учебно заведение в района, че задълбочаващият се демографски проблем дава пряко отражение и върху образователните институции. Данните им сочат, че с изключение на община Кайнарджа, във всички общини на област Силистра се наблюдава намаление на броя на първокласниците за тази година – напр. в община Силистра децата, постъпващи в първи клас са 360 - с 20 по-малко от миналата година, в община Тутракан  тази година първокласниците ще са 97, а в община Дулово – 277.
            В кайнарджанското село Голеш се наблюдава повишение на броя на учениците, но и тази учебна година те ще учат в 5 отделни сгради и помещения, зоради недовършения строеж на сградата на местното училище. 
            Ресорният зам. областен управител Вяра Емилова увери, че ще се запознае задълбочено с този проблем, за да бъде преценена възможността на администрацията да търси и да окаже съдействие, за да се подпомогне „раздвижването“ на процеса по довършване на строителството. Отделно от това, ще бъде оказано съдействие и за подпомагане на общините с училищни автобуси там, където това е необходимо.
            Два основни проблема изтъкнаха ръководителите на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“:  финансирането и изпълнението на план-приема за учебната 2013-2014 година.
         Към настоящия момент, неизпълнението на план-приема е около 40 %, информира директорът на Филиала в Силистра проф. д-р Златоживка Иванова. Тя и колегите й се обърнаха към всички общини в областта – да съдействат за популяризиране на специалностите, които учебното заведение предлага, както и за възможността за повишаване на квалификацията и за преквалификация.
Студентите ще могат да се обучават в специалности, които ще отговорят на повишеното търсене на педагогически кадри, наблюдаващо се от няколко месеца в страната, увери проф. Златоживка Иванова. Тя уточни, че заедно с традиционните филологии по български и английски език, по български и френски език, от тази учебна година се предлага и трета – с изучаване на румънски език.
           Повече информация, желаещите да се обучават във Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра могат да получат и от  неговия сайт: