Граждани и организации все още имат възможност да заявят участието си в Обществения съвет, който ще се структурира като консултативен орган към областния управител

8/8/2013
            Продължава процесът по структуриране на Обществения съвет, към областния управител на област Силистра.
            За участие в него областният управител Насуф Насуф отправя покана към  всички граждани, представители на държавни институции, браншови организации, синдикати, неправителствени организации, културни и образователни институции и организации, които имат желание да допринесатза развитието на област Силистра.
            Заявления за участие в Обществения съвет се приемат до 15 август  2013 г., в деловодството на Областна администрация-Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч.  Желанието за участие може да бъде заявено и по електронен път – на адреса на Областна администрация-Силистра – ss@ss.government.bg. Бланки на заявленията  се предоставят на място и чрез сайта на администрацията – www.silistra.government.bg.
            Създаването на консултативния орган  е в съответствие с управленската програма на правителството, приета на 19.06.2013 г. от Народното събрание.

           Очакванията са Общественият съвет да допринесе за подобряване на бизнес-средата, на социалното положение на българските граждани  и за демократизиране на управлението,  в изпълнение на мярката "Прозрачност и достъпност на информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения, при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес".

            Приложение - Бланка на заявление за участие в Обществения съвет