Насуф Насуф за намеренията си като областен управител: „Прозрачно управление, подкрепа на общините и бизнеса и – без реваншизъм“

29/7/2013
           
            Прозрачност в управлението, насърчаване на бизнеса за облекчаване на работата му и за създаване на условия за разкриване на нови работни места, подкрепа на младежи и на хората в неравностойно положение. Това ще са част от акцентите в дейността на новото ръководство на Областна администрация-Силистра. Те бяха оповестени от областния управител Насуф Насуф днес (29.07.2013 г.), по време на първата, домакинствана от него, пресконференция. Той представи екипа си, първите му стъпки и основните насоки в работата на администрацията.
           Областният управител увери, че той и екипът му ще работят за засилване на взаимодействието и координацията с местната власт и териториалните структури на държавната власт, като отново припомни целта си: „да не се превръща областната администрация само в „пощенска кутия“.
         Извън чисто административните ангажименти, ще се провеждат регулярни срещи с кметове на общини, първата от която вече бе осъществена, съобщи Насуф Насуф. Той уточни, че предстоят срещи и с председателите на общинските съвети и с представителите на териториалните звена. 
        „Ще бъде направен пълен анализ на работата на предходното управление, за да се придобие ясна представа за дейността му“, информира областният управител. „Това няма да е реваншизъм, а анализ който да покаже пропуските, за да не се допускат те за втори или трети път“, категоричен бе Насуф Насуф. Той уточни, че до момента не е установена нередност, но обобщението на оценката ще бъде направена, след като приключи цялостния анализ на дейността.
            Областният управител и екипът му ще насочат усилията и вниманието си върху четири (4) основни социално-икономически значими за област Силистра проекти –възстановяване на дейността на Фериботен комплекс „Силистра-Кълъраш“, подкрепа на дейностите по изграждане на газопровода Добрич-Силистра,  работа по изграждане на пътя „Силистра-Лесово“ и на Дунав мост 3” при Силистра.
            В рамките на следващия месец ще бъде структуриран и Обществен съвет към областния управител, съобщи Насуф Насуф. По думите му, Съветът ще е съставен от представители на граждански, неправителствени и браншови организации, изявени личности от област Силистра и хора с идеи за развитието на района.  „Целта му няма да се изчерпва само с това да е коректив, а да поставя на дневен ред проблемите на Областта, уточни областният управител Насуф Насуф. В отговор на журналистически въпрос, той увери, че Обществения съвет няма да дублира дейността и функциите на сега съществуващите тематични Областни съвети и няма да е „излишна структура“.
От утре (30.07.2013 г.) – вторник до 15 август 2013 г. в деловодството на Областната администрация (ет.1) ще се приемат заявления на желаещите да участват в Обществения съвет.
            Усилията на областния управител Насуф Насуф ще бъдат подкрепени от заместниците му Вяра Емилова - с ресор „Хуманитарни дейности и регионално развитие“ и Джанан Халил – с ресор „Финанси, икономика и държавна собственост“, както и от  новоназначения главен секретар Светлана Великова.           
           
            Биографични и професионални акценти:
            Вяра Емилова  е родена на 09.06.1978 г.
            Дипломиран магистър по психология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
            Допълнителна квалификация – „Управленски умения“ в НБУ-София.
            От 2001 г., до назначението си на поста заместник областен управител, е работила като „Връзки с обществеността“ в Регионална библиотека „Партений Павлович“-Силистра. Професионалният й опит е формиран и като гл. експерт „Управление на проекти“, Български иновационни проекти” ЕООД - гр. София“ (04.2010 - 10. 2010 г.) и гл. експерт „Коалиционна политика“ в Националния съвет на БСП-гр. София.
            Близо две години (от 11.2005 до 02.2007 г.) е била общински координатор в Общински съвет на БСП-Силистра.
            Кариерата си започва като репортер и радиоводещ в местни радиостанции.
            Владее английски език.
            Към настоящия момент е областен и общински председател на БСП-Силистра.
            От 2011 г. е председател на СНЦ „Новите млади“-Силистра, а от 2008 г. - член на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”;
 
            Джанан Халил е родена е на 15.05.1965 г.
            От  2013 г. е дипломиран бакалавър по „Икономика на туризма“ от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – гр. Пловдив, Филиал Силистра.
            Управленският й опит е формиран от дейността й като директор на мрежа „“Пенсии и фондове“ в „Алианц България“- гр. Силистра, и като служител в отдел „Обединен осигурителен архив“ в Териториалното поделение на НОИ-Силистра. От 1999 до 2007 г. е била кмет на с. Долно Ряхово, общ. Главиница.
           
            „Професионалната ми кариера, образованието и опитът в разработването и реализирането на проекти ми дават увереност, че уменията и компетенциите, които притежавам, ще ми позволят да координирам и да организирам регионалните политики в тези сфери“, посочи при представянето си заместник областният управител Вяра Емилова. Тя определи като „лична кауза“ предстоящата си работа за подобряването на социалната среда, за подкрепа на младите хора, за развитието на спорта и културата.
            Основен приоритет в дейността на заместник областният управител Джанан Халил ще бъде икономическото развитие на област Силистра. „За мен е чест и голяма отговорност да съм част от този екип от професионалисти“, сподели при представянето си тя и изрази увереност, че "този екип ще остави трайна следа в развитието и в просперитета на област Силистра“.
            „Познавате ме и като областен управител, и като партиен ръководител и като зам.-кмет на община Силистра. Заставам пред администрацията и пред вас със самочувствието, че познавам държавната администрация, в т.ч. – на областна администрация“, посочи пред журналистите главният секретар Светлана Великова. Тя гарантира, че „със своите действия, областната администрация и служителите в нея ще подкрепят цялостната дейност на областния управител“.
            Главният секретар информира за указания от МС, според които е необходимо съкращаване в щатовете на всички областни администрации с 10 %.  Уточни, че в отговор на това изискване се е наложило в Областна администрация-Силистра да бъдат съкратени 4 щатни бройки – една в Обща администрация и 3 – в специализираната. Така щатът на администрацията от 34 се намалява на 30 души, в това число и политическия кабинет на областния управител. Главният секретар Светлана Великова увери, че „по-нататъшните структурни промени ще се осъществяват прозрачно за обществото, според доказаните умения на служителите“.
                       
            ***
            Областният управител и екипът му обявиха графиците на приемните си дни:
            Насуф Насуф ще приема граждани всеки четвъртък от 10:30 до 12:30 ч., след предварително записване на тел.: 086 818 818.
            Заместник областният управител Вяра Емилова ще приема граждани всеки вторник от 10:30 до 12:30 ч.,
            Заместник областният управител Джанан Халил ще приема граждани всяка сряда от 10:30 до 12:30 ч.