Светлана Великова е новия главен секретар на Областна администрация-Силистра

24/7/2013
           
            Със заповед на областния управител Насуф Насуф, за главен секретар на Областна администрация-Силистра е назначена Светлана Вескова Великова.
           
Биографични и професионални акценти:
Светлана Великова е родена на  13.02.1959 г.
Тя е магистър по история от ВТУ „Кирил и Методий“ с придобита квалификация – учител по история.
В мандат 2005 - 2009 г.  е областен управител на област Силистра. Преди това – от 2003 до 2005 г., е зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра.
Професионалният й опит допълват длъжности в администрацията и в сферата на хуманитарните дейности, сред които  директор на дирекция „Здравеопазване и социална политика“ в Община Силистра (от 2009 до 2012 г.), помощник-директор „Административно-стопански дейности“ в ОУ „Отец Паисий“, експерт в Областна администрация-Силистра (2002-2003г.), икономист в частна фирма, учител по история в основните училища „Св.Св. Кирил и Методий“ и „Отец Паисий“ в Силистра и организатор в ОбК на ДКМС .    
           
***
            Областният управител Насуф Насуф представи екипа си на служителите в Областна администрация-Силистра. Заяви намерението си – той и колегите му да управляват „в полза на обществото на област Силистра, за развитието на област Силистра, за просперитета на областта“.
            Насуф Насуф съобщи, че сред приоритетните дейности, с които ще се ангажира в началото на същинската си работа като областен управител е повишеното внимание към проектите, които в момента се реализират, проекти, които са в министерствата, очакват одобрение и предстои да се реализират.
„Най-важно е да са доволни хората от нашата дейност“, обобщи Областният управител.
До дни ще бъдат уточнени и ресорите на заместник областните управители Джанан Халил и Вяра Емилова.