Областната комисия по транспорт създаде добри предпоставки линията „Силистра-Малък Преславец“, която от месеци не се изпълнява, да стане по-ефективна и като цяло – атрактивна за превозвачите

26/4/2013
          Промени в маршрутното разписание на линията „Силистра – Малък Преславец“,  които да повишат нейната ефективност и като цяло – да стане атрактивна за превозвачите, утвърди на свое  заседание  днес (26.04.2013 г.) Областната комисия по транспорт.
           Към настоящия момент линията не се изпълнява, поради липса на интерес от страна на превозвачи към нея  .
            Промените се изразяват в следното:
            1.Досега, часовете на тръгване по линията „Силистра-Малък Преславец“ бяха: от Силистра - 06:45 ч. и от с. Малък Преславец - 7:30 ч. Те бяха актуални за зимния сезон и се изпълняваха в дните понеделник, сряда и петък.
            С гласуваната промяна, часовете на тръгване 06:45 – от Силистра и 07:35 ч. – от с. Малък Преславец се запазват, но линията ще се изпълнява целогодишно, само в дните понеделник и сряда.
            2. Следобедните курсове по линията „Силистра-Малък Преславец“, с часове на тръгване: от Силистра – в 16:30 ч. и от с. Малък Преславец – в 17:20 се запазват, но вече ще се изпълняват през цялата година, в дните петък и неделя.            Досега тези курсове се изпълняваха само през зимния сезон в сряда, петък и неделя.
           С тези промени, ще бъде осигурен и удобен транспорт за пътуващите ученици в района.
           
            3. По предложение на Община Силистра и след декларирано съгласие от Община Главиница, бяха закрити две маршрутни разписания по линията „Силистра-Малък Преславец“,  с часове на тръгване 7:45 и 8:30 ч. и 17:30 и 18:45 ч.     
 
            И още от заседанието на Областната комисия по транспорт:  
          Комисията отхвърли предложението на Община Силистра за промяна в маршрутното разписание по линията „Силистра – Дулово“ (от квотата на Община Силистра), касаеща часът на тръгване от Дулово. Искането за промяна бе за запазване на часа на тръгване от Силистра  - в 12:00 ч., а от Дулово тръгването да е с 10 минути по-рано – 13:10 ч. (а не както досега – в 13:20 ч.)
Основание за отхвърляне на предложението бе фактът, че не е спазен изискуемият интервал, по Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Според Чл. 16, ал.4,  т.2 от Наредбата – минималният интервал между часовете на тръгване, от двете крайни спирки на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки, в разписанията на други автобусни линии, по това направление, за линии от Областната транспортна схема е 60 минути.
Освен това, не бе доказана и транспортна необходимост да се приложи изключението по ал. 4 на чл. 16, което допуска и по-малък интервал, но не по-малък от 10 минути.
 
            По предложение на Община Силистра бе гласувана промяна в маршрутно разписание
от Републиканската транспортна схема, по линията „Варна – Силистра“, с часове на тръгване: от Варна - 20:00 ч. и от Силистра - 17:30 ч. Досега линията се е изпълнявала целогодишно.
 С гласуваните промени, линията Варна – Силистра ще се изпълнява от 01 април до 30 септември.
           
            Искането на Община Тутракан за съгласуване на маршрутни разписания по линията „Тутракан-Силистра“ не бе разгледано на днешното заседание, поради непълноти в представената документация.
 
           Информация за дейността на Областна комисия по транспорт са публикувани и на сайта на Областна администрация-Силистра www.silistra.government.bg , секция „Съвети и комисии“, подсекция „Областна комисия по транспорт“.