Представители на ЦИК проведоха обучителна среща в Силистра

24/4/2013
            Ангажиментите, правомощията и задълженията на всички участници в процеса на подготовката и протичането на предстоящите извънредни парламентарни избори (насрочени за 12 май 2013 г.) бяха разисквани на обучителна среща, която се проведе днес (24.04.2013 г.) в Областна администрация-Силистра.
            Участие в нея взеха 2-ма представители на Централната избирателна комисия – Сабрие Сапунджиева (която е и един от зам.-председателите на ЦИК) и Емануил Христов.  Те имат ангажимент да окажат методическа помощ, при организацията и протичането на изборите.
            Присъстваха членовете на Районната избирателна комисия-Силистра, секретарите на 7-те общини на област Силистра, представители на ОД на МВР, на службата за пожарна безопасност, на териториални бюра за гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) и на националния статистически институт, на Областна администрация-Силистра и фирмата – преброител.
            Изборната документация, организацията на работа, спецификата на изборния процес, попълването на протоколите,  съхранението на изборните книжа, спорните въпроси, около отчитането на вота, бяха сред темите, върху които бе насочено вниманието на участниците в обучителната среща.
            Предвид сериозните изменения в изборното законодателство, Районната избирателна комисия трябва да подготви и осъществи максимално отговорно и детайлно обученията на Секционните избирателни комисии, препоръча зам.-председателят на ЦИК Сабрие Сапунджиева. Тя изтъкна необходимостта, по време на обученията, Районната избирателна комисия, съвместно с представителите на ГРАО в общините и на фирмата-преброител, на членовете на секционните избирателни комисии да бъде обясняван подробно начинът и последователността, при попълване на секционните протоколи. Напомнено бе и че представянето на протоколите в Районната избирателна комисия, задължително трябва да бъде от 3-ма представители на всяка Секционна избирателна комисия, които да са представители на 3 различни политически партии или коалиции.
            Представителите на ЦИК разясниха и съдържанието и задължителните реквизити на изборните бюлетини. „Те ще бъдат със защитен знак, оформени фабрично на кочани.  Предварителното им отделяне от общия кочан е забранено. Това трябва да става непосредствено преди подаване на бюлетината на гласоподавателя“, подчерта зам.-председателят на ЦИК – Сабрие Сапунджиева. Валидният знак, който избирателите трябва да изпишат е Х. Задължително е използването на химикал със син цвят, за да бъде отчетен вотът. Всеки друг цвят, използван за отбелязване на избора, прави бюлетината невалидна.
 
          Всички изборни книжа и материали ще бъдат раздавани в деня, преди изборите. Създава се организация и за предоставяне на техниката за ксерокопиране. За облекчение на членовете на СИК, в методическите указания е приложен и чек – лист, чрез който ще може да се проследи какви материали се получават и да се избегнат пропуски в документацията.
         До 20 часа на 11.05.2013 г. (денят преди изборите), избирателните секции трябва да са подготвени, а членовете на комисиите - да  са тествали пригодността на техниката.
         Изборният ден ще започне в 7:00 и ще приключи в 20:00 часа.  Ако има чакащи гласоподаватели, той може да бъде удължен до 21:00 ч.
        За изборите се поддържат и регистри на застъпниците и на наблюдателите. В тази връзка, Секционните избирателни комисии трябва да знаят, че ако застъпник на една политическа сила се откаже от тази си роля, негова замяна е възможна и в самия изборен ден. Но само при условие, че този, който идва на неговото място притежава удостоверение от РИК,  че е застъпник на точно определена политическа партия или коалиция и то – в точно определената изборна секция.
        Справка по ЕГН или адрес, за номера на избирателната секция и мястото на гласуване, може да бъде направена и в сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО).
        Информация с линкове към сайтовете на ЦИК и ГД ГРАО е налична и на сайта на Областна администрация-Силистра – www.silistra.government.bg  в секция „Парламентарни избори 2013“.
        Графикът за обучение на членовете на Секционни избирателни комисии в област Силистра е готов и е поместен на интернет-страницата на РИК-Силистра -    www.rik20.cik.bg