Николай Димов: „Така да подготвяме проектите, че те да бъдат взаимно свързани. И тяхното измерение да не бъде - колко средства сме усвоили, а каква е ефективността от всеки проект.“

11/4/2013
 
             „Надявам се, че тематични дни, като днешния, ще бъдат полезни не само с обема от информация и възможностите, които се разкриват пред вас, а по-скоро ще бъдат повод за осмисляне на начините на водене на политиките по Дунавската стратегия. А именно – да се научим да планираме. Така да подготвяме проектите, че те да бъдат взаимно свързани. И тяхното измерение да не бъде - колко средства сме усвоили, а каква е ефективността от всеки проект“. Тази своя позиция представи областния управител Николай Димов пред участниците в информационно-дискусионния форум, посветен на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и следващия програмен период – 2014-2020 г.
            Събитието в Силистра днес (11.04.2013 г.) бе домакинствано от областния управител и е част от кампанията, която предприе и осъществява Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
           В качеството си на национално лице за контакт, по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николина Николова представи перспективите, които разкрива следващият програмен период (2014-2020) за развитие на Дунавския регион. В заседателната зала на областната администрация, тя запозна представители на местната власт и на бизнеса, на синдикатите и на неправителствения сектор с възможностите за подготовка и финансиране на проекти в периода 2014-2020 г. Представи и различните финансови инструменти, чрез които може да се осъществяват те, като вниманието бе насочено към два от основните - фонд „Джесика“ - за големи инфраструктурни проекти, и „Джеръми“ - за подпомагане на малки и средни предприятия.
            Областният Николай Димов напомни, че област Силистра е в процес на планиране, обвързан със следващия програмен период – изготвяне на Областната стратегия за развитие (2014-2020). Подобен процес предстои и пред 7-те общини на област Силистра и трябва да приключи до месец септември т.г. „В тази връзка, днешната среща е много навременна, а ползата от нея – има всички шансове да бъде реално измерима“, посочи областният управител.
В рамките на срещата бе подчертано, че е от съществено значение да се включат важните стратегически проекти на общините и на областта, като цяло, които имат отношение  към приоритетните оси на Дунавската стратегия и които ще имат ефект върху по-голяма територия.
          Българските приоритетни области за Дунавската стратегия са: Подобряване на достъпността, по и към Дунав и ефективното използване на енергийните ресурси; Подобряване на качеството на водите, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска; Повишаване на конкурентоспособността, чрез иновации, образование, култура, туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на националната идентичност и богатото културно наследство и Укрепване капацитета за управление, координация и партньорство на всички нива, повишаване на сигурността и интеграция на хора в неравностойно положение.
          Кмет на община Силистра д-р Юлиян Найденов изрази очакванията си зам.-министър Николина Николова „да продължи да подкрепя „мечтата на всички силистренци“  за изграждане на Дунав мост „Силистра-Кълъраш“ така, както и досега – не само в България, но и в Европа“.
        „Имаме много амбициозна програма не само за развитието на град Силистра, но и на всички Крайдунавски градове. Смятам че от съществено значение е да работим заедно, за да бъде използван целия потенциал на река Дунав“, посочи от своя страна зам.-министър Николина Николова. Тя обърна внимание и на факта, че Дунавската стратегия „не е само един абстрактен инструмент, а създава много перспективи, както за подготовка на конкретни проекти, а така също и за създаване на дълготрайни партньорства с държавите-членки по тази стратегия“. В този смисъл, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството бе категорична, че „голяма част от големите инфраструктурни проекти, какъвто е и мостът „Силистра-Кълъраш“ трябва да се осъществят съвместно с партньорите от Румъния.“

        Поредицата информационни дни продължава в Плевен и Велико Търново.