На този етап река Дунав не застрашава населението и инфраструктурата в област Силистра

10/4/2013
            Към настоящия момент няма застрашени населени места, няма опасност -  както за живота и здравето на хората, така и за съществуващата инфраструктура, която касае електроснабдяване, водоподаването и пътната мрежа, на територията на областта. Това стана ясно днес (10.04.2013 г.), на ръководеното от областния управител Николай Димов, разширеното заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита от бедствия.
           Заседанието бе с превантивен характер, с цел – недопускане на наводнения и е в отговор на повишеното ниво на река Дунав и с очаквано ново изпускане на водни количества от хидровъзел „Железни врата“.
           Нивото на Дунав днес край Силистра е 709 см. Прогнозата за следващите два дни е за повишение с нови 10 см.
          Констатирано е избиване на подпочвени води в земеделски площи, в близост до реката, в крайречните общини Силистра, Ситово, Главиница и Тутракан, но към настоящия момент няма опасност за населението, бе докладвано на заседанието. Като проблемни в това отношение, бяха откроени главинишките села Долно Ряхово и Малък Преславец, ситовските - Гарван и Попина, тутраканските - Старо село и Нова черна и Айдемирската низина в община Силистра.
Съществува проблем с един от изградените „саваци“ във влажната зона Калимок-Бръшлен (съоръжения за пропускане на речна вода от Дунав към заливната част на влажната зона”).  Уверението от „Напоителни системи“ ЕАД бе, че на този етап, там се поддържа допустимото ниво на водите от 145 см.
         Помпите на дружеството „Напоителни системи“ работят на около 80 % от максималния си капацитет, информира гл. инженер Илиян Димов. Той информира, че има готовност да бъдат включени и допълнителни мощности - в община Тутракан 2 помпи, и в Айдемирската низина - още една - помпена станция „Айдемир 1“.
        Опитът от предходни години показва, че в град Силистра, дори и речните води да достигнат най-ниския участък (района на пътническото пристанище, където прагът е при ниво 777 см.), няма да бъде създадена опасност за хората, нито ще бъдат нанесени материални щети, бе припомнено на заседанието.
Като обезпокоителен, за града, бе определен само участъкът по ул. „Капитан Кръстев”. Там 2-та колектора за отходни води са на ниво - по-ниско от това на реката и съществува опасност - при речен стълб над 720 см - водата да избие през канализацията на жилищните сгради. 
         В четирите крайречни общини Силистра, Главиница, Ситово и Тутракан кметовете, които по места са ангажирани с координацията на спасителни и неотложно-възстановителни дейности, са сформирали групи за наблюдение, които обхождат дигите и бреговата линия на Дунав и имат готовност за реакция при пробив на дигите или преливане на реката.
         В Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ са налични 45 хиляди брезентови чувала и в случай на необходимост ще бъдат напълнени с пясък и използвани за надграждане на диги или на кейовата стена, увери началникът на Управлението комисар инж. Румен Мъров. Той припомни, че още миналата година на общините  Силистра и Тутракан са предоставени по 5 000 чувала. Към настоящия момент са постъпили искания и от кметовете на общините Ситово и Главиница – за по 2 000 и 3 000 чувала.  
Управлението разполага и с мобилни отводнителни помпи, които ще бъдат използвани при необходимост от източване на вода от сутеренни помещения в жилищни сгради.
            Остава в сила издадената от областния управител Николай Димов заповед от 18 март т.г. за денонощно наблюдение на нивото на река Дунав и на състоянието на дунавските диги. В нея са разписани и конкретните мерки и механизми за взаимодействие между общини и ведомства при  кризисна ситуация.