Областният управител Николай Димов свиква съвместно заседание на Щаба за изпълнение на Областния план при бедствия и кметове на общини

10/4/2013
 
            Съвместно работно заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия свиква днес - 10.04.2013 г., от 14:00 ч. областният управител Николай Димов.
         Заседанието ще се проведе в Областна администрация-Силистра. Участие в него ще вземат  ръководители и представители на ведомства, които имат преки ангажименти за осигуряване спокойствието и безопасността на населението и инфраструктурата, както и кметовете на 4-те крайречни общини – Силистра, Главиница, Ситово и Тутракан.
            Обстановката по поречието на Дунав в участъка на област Силистра и превантивните мерки за намаляване на вредното въздействие на водите на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението ще бъдат във фокуса на вниманието на участниците в заседанието.