Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николина Николова ще представи в Силистра възможностите за подготовка и финансиране на проекти по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион

10/4/2013
 
           
         Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николина Николова ще представи в Силистра възможностите, които разкрива следващия програмен период (2014-2020 г) за развитие на Дунавския регион.
       Тематичният информационен ден ще се проведе на 11.04.2013 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация-Силистра. Той е част от кампания, която предприе и осъществява Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
       В качеството си на национално лице за контакт по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, зам.-министър Николова ще запознае представители на местната власт и заинтересовани страни с възможностите за подготовка и финансиране на проекти в програмен период 2014-2020 г.
        Покана за участие в срещата е отправена към представители на 7-те общини на област Силистра, на бизнеса и на неправителствени организации.
      Възможността за реализация на проекти по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион е от изключително значение на българските дунавски райони, тъй като те са едни от най-бедните по поречието на реката. Ефективното усвояване на средства по Стратегията е сериозна възможност да се подпомогне развитието на тези региони и да се създадат условия за по-добро качество на живот на хората.