Н. Димов: "За изграждането на самостоятелни и завършени личности, които да могат да направят своя осъзнат и информиран избор, са необходими обединените усилия не само на учениците и училището, но и на институциите"

30/3/2012
        „Известни и безспорни  са  трудностите, които съществуват - особено в тази част на образователният процес, която е призвана да  изгради самостоятелни и завършени личности. Личности, които  на базата на полученото познание и изграден  начин на мислене, да могат  да направят своя осъзнат и информиран избор в реална житейска ситуация… За постигането на този желан резултат, в контекста и на предизвикателствата…, свързани с членството на България в Европейския съюз и с процесите на глобализация, са необходими усилията освен на ученици и учители и на всички институции“, посочи в обръщението си, пред участниците в Националната конференция „Гражданското образование – успехи и провали, поуки и възможности“, областният управител Николай Димов.
       Той определи като показателно, в това отношение, доброто взаимодействие между Министерството на образованието младежта и науката и Омбудсманът на Републиката Константин Пенчев. Двете институции работят  съвместно по кампанията „Участвам и променям“, под чийто надслов преминава учебната 2011-2012 година в България, обявена за Година на социалните и граждански компетентности. „В това взаимодействие има някаква символика за намерен баланс, сподели Областният управител и поясни - орган на държавно управление, който създава и  изпълнява правила - от една страна - и от друга – Омбудсманът – институция, призвана  да съдейства за преодоляването на проблеми, създадени от тези правила или от хората, които ги прилагат“.  
Като заключение на приветствието си, областният управител провокира участниците в конференцията да демонстрират активна гражданска позиция на 12 май, като се включат лично с доброволния си труд в кампанията „Да изчистим България за един ден“.
         В рамките на двудневната (30 и 31.03.) Национална конференция  „Гражданско образование – успехи и провали, поуки и възможности“, чийто домакин е Силистра, 116 участници от 37 населени места ще представят 81 доклада в следните тематични направления: За гражданското образование изобщо; Всичко е гражданско образование; Контекстът на съвременното гражданско образование;            Методи, модели, стратегии; Здравно образование; Извънкласна и проектна дейност; Училищни политики и форми на ученическо представителство; Гражданското образование в предметното преподаване и Предучилищно образование. Предвидени са и посещения на открити практики в детска градина и в основно училище в града. 11 от докладите са на ученици.
        Своята подкрепа на форума дават и с личното си участие в него, заместник-министърът на образованието Милена Дамянова, Омбудсманът на Р България Константин Пенчев, заместник-кметът на Община Силистра Денка Михайлова, директори на инспекторати по образование от страната, и др.. „Ние непрестанно говорим за свобода – за свобода на личността, на гражданското общество. Но трябва да подготвим младите хора как да упражняват своите свободи, така че да не пречат на другите.  Амбицията е да научим нашите деца и млади хора на тази много, много сложна свобода“, сподели мотивите си да участва в конференцията, националният Омбудсман. Зам.-министър Дамянова насочи вниманието към проекта на Закона за предучилищното и училищно образование, който бе утвърден от Правителството на последното си заседание. До края на м. Юни ще бъдат готови за обсъждане и новите учебни програми от 1-ви до 7-ми клас, в т.ч. и държавните образователни изисквания – съобщи в аванс г-жа Дамянова.