Назначена е Районната избирателна комисия за 20-ти Силистренски избирателен район

28/3/2013
 
            Назначена е Районната избирателна комисия (РИК) – Силистра, за предстоящите парламентарни избори, насрочени за 12.05.2013 г.
           ЦИК определи служебно състава й, след като на проведените, при областния управител Николай Димов, политически консултации, не бе постигнато съгласие между представителите на партиите и коалициите, с представителство в българския и европейския парламенти.
            На база постъпилите предложения, ЦИК определи 13-членния състав на РИК-Силистра:
            Председател -  Мирослава Красимирова Червенкова
            Заместник-председател  - Димитър Генов Петров
            Секретар -  Ванушка Василева Георгиева
            Членове: 
             Васил Стоянов Узунов
             Теодора Павлова Тодорова
             Грета Миленова Димова
             Петя Георгиева Кутева
             Велико Тодоров Димитров
             Георги Балушев Георгиев
             Пепа Денева Георгиева
             Урал Емин Чакър
             Таня Стойчева Георгиева-Димитрова
             Димо Михалев Димов
 
      Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28.03.2013 г.
      Решението на комисията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия, в 3-дневен срок от съобщаването му от ЦИК.
 
 
            Решение № 2299-НС на ЦИК е публикувано на сайта на Централната избирателна комисия - http://www.cik.bg
 и на сайта на Областна администрация-Силистра – www.silistra.government.bg, в секция „Парламентарни избори 2013“