68 ученици от област Силистра и румънската префектура Кълъраш участваха в литературния конкурс „Зеленото злато на Дунав“

28/12/2012
 
           
            Впечатляващ интерес към темата за опазването на околната среда и запазването на биоразнообразието, по поречието на река Дунав, демонстрираха младите хора от област Силистра и румънската префектура Кълъраш. Този извод налага приключилият регионален българо-румънски литературен конкурс на тема „Зеленото злато на Дунав“. Той е част от събитията по едноименния проект, в който партньор е Областна администрация-Силистра.
Конкурсът бе обявен от областния управител Николай Димов в средата на месец Ноември т.г. 
Общият брой на получените творби, за по-малко от месец, е 68. От тях – 34 са на български ученици и 34 – на участници от 6 училища от префектура Кълъраш. В първа възрастова група (14-16 г.) участниците са общо 35, а във втора възрастова група (17-19 г.) – 33-ма.
            От получените 34 творби на ученици от средните училища на област Силистра,  16 са есета, 8 - стихотворения, 9 - разкази и една приказка.
Отличени са по 5-ма участници от българска и румънска страна. От област Силистра това са Райна Великова Павлова – 10 клас и Ива Петрова Иванова – 8 клас в ЕГ „Пейо Яворов” - Силистра,  Анелия Недкова Михайлова – 8 клас в ПГСУАУ „Атанас Буров“-Силистра, Десислава Росенова Докова - 10-ти клас в ПМГ „Св. Климент Охридски”-Силистра, Гергана Мариянова Русанова – 12 клас в СОУ”Никола Йонков Вапцаров”-Силистра.
Връчването на наградите на отличените участници е предвидено за месец януари 2013 г. Техните творби ще бъдат публикувани в отделен сборник и в изданията на проекта.
            Литературният конкурс се проведе в рамките на Проект „Зеленото злато на Дунав“, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България (2007-2013). Партньори по проекта са Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1873“, Тутракан,  Музеят на цивилизацията на Гумелница в румънския град Олтеница и Областна администрация-Силистра. Изпълнението на дейностите по проекта започна през лятото на 2012 година и ще завърши в края на март 2013 г.
            Целта на проекта е да се подобри информираността и знанието за опазване на природата, устойчивото развитие и изменението на климата в двата гранични района – Силистра и Кълъраш и да се създаде модел, който може да се прилага навсякъде в трансграничния район.