Зима – обстановка в област Силистра към 16:00 ч. на 21.12.2012 г.

21/12/2012
 
 
            Според справката на Областното пътно управление-Силистра, към този час:
            Пътят Русе-Силистра е отворен за движение.
            Пътят Силистра – Шумен - отворен до границата с област Разград.
            Движението по пътя Силистра – Добрич е затруднено. Отворен е само за леки автомобили през Богорово – кариери – Войново -Средище.
          От Силистра за Добрич може да се използва и маршрутът през Алфатар – Алеково-Тервел.
             Отворен е пътят Дулово-Исперих, но е затруднено движението по него.
            Затворени остават третокласните републикански пътища Овен-Правда-Падина, Брадвари-Дулово и Царев дол – Черногор.
 
             В община Силистра път няма само до с. Смилец.
            В община Дулово - четвъртокласната пътна мрежа е отворена и проходима.
            От републиканската пътна мрежа, в района на община Дулово  е  затворен пътя  от разклона на с. Овен до Руйно – Яребица – Правда.
            В община Главиница:  все още е затворен пътят Главиница – Черногор. Продължава работата по пътя Суходол – Бащино – Босна (граница на община Главиница).
             Отворен, но труднопроходим е пътят Зафирово – Главиница – Звенимир (стеснени са участъците Зафирово-Сокол, Главиница-Подлес-Листец).
            В община Кайнарджа достъп няма само до с. Краново. Доставка на хляб там ще бъде направена с верижна машина на Общината.
            Не се е наложило да бъде мобилизирана верижната машина на управлението „Пожарна безопасност и защита на населението“. Общините подпомагат доставките на хляб в труднодостъпните населени места със собствени сили и средства.
            В областта няма населени места без ток и вода.