Ще заседава Комисията по заетост към областния съвет за развитие

8/12/2012
 
           На 10.12.2012 г. (понеделник) от 14:30 ч., в залата на областната администрация ще заседава Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
Комисията ще има за задача да направи оценка за съответствие на проектите по Националната програма „От социални помощи за осигуряване на заетост“ през 2013 г. с регионалните приоритети.
Процедурата за кандидатстване по програмата за 2013 г. стартира на 5 ноември 2012 г. Проектите и формулярите за оценката им, от отделните нива, ще бъдат представени на заседанието.