Ще заседава Областният съвет за развитие на област Силистра

4/12/2012

          Областният управител Николай Димов свиква Областният съвет за развитие.
          Заседанието ще се проведе на 05.12.2012 г. (сряда) от 10:30 ч. в залата на областната администрация.
          В рамките на дневния ред е предвидено да бъде актуализиран съставът на Съвета и да бъдат представени същността и механизмите за стратегическо планиране на регионалното развитие.
        Акцентът в заседанието е поставен върху целите, задачите и дейностите по приоритети „Жилищни условия“ и „Заетост“ от Плана за действие на област Силистра, за периода 2012-2014 г., за изпълнение на Националната стратегия на България за интеграция на ромите (2012-2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“
         Конкретните ангажименти на институции и администрации ще бъдат разгледани и разпределени на тематична информационно-координационна среща на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Тя ще се проведе същия ден – 05.12.2012 г. (сряда) от 13:30 ч. в заседателната зала на областната администрация.