Областният управител Николай Димов ще участва в заседание на Регионалният съвет за развитие на Северен централен район

29/11/2012
 
 
            Областният управител Николай Димов ще участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него.
Заседанието е планирано за 30.11.2012 г.(петък) и ще бъде домакинствано от областния управител на Велико Търново проф. Пенчо Пенчев, който е ротационен председател на Съвета.
           В рамките на дневния ред, ще бъдат представени и обсъдени проект на Регионален план за развитие на Северен централен район, за периода 2014-2020 г. и Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво. Ще бъдат представени и операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северен централен район.
         В заседанието ще участват представители на министерства, областните управители или техни заместници, както и кметове на общини от областите Силистра, Разград, Русе, Велико Търново и Габрово, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Консорциум „Региони” ДЗЗД.