Област Силистра има готовност за работа при усложнени зимни условия

25/10/2012
 
       Област Силистра има готовност за работа в усложнени зимни условия. В това увериха областния управител Николай Димов представителите на държавни институции, на териториалните структури и ведомства и на общини от област Силистра, на тематичното съвместно работно заседание на Областния съвет по сигурност и Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.
            Сред акцентите в подготовката за зимния сезон бяха и превантивните мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.
            В Областно пътно управление Силистра е изготвен оперативен план за зимно поддържане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от Републиканската пътна мрежа (РПМ), посочи в доклада си пред областния управител Николай Димов директорът на Областно пътно управление инж. Иван Иванов. Той припомни, че републиканската пътна мрежа, на територията на Област Силистра е с обща дължина 506,11 км. От тях: първокласни са 57 км + 1 км пътна връзка; второкласните са 146,88 км и третокласните - 301,22 км.
Участъците от републиканските пътища, в чертите на градовете от областта, се поддържат от общините, съгласно споразумителни протоколи, подписани между Агенция "Пътна инфраструктура", Областно пътно управление-Силистра и съответната община: Силистра, Алфатар, Дулово и Главиница.
       Зимното поддържане на републиканската пътна мрежа ще се изпълнява от дружеството „Пътинженерингперфект-Т”(според сключен договор от 2010 г.).  Освен изискуемия минимален брой машини, с които трябва да разполага, съобразявайки се с препоръките на Областния управител, фирмата е осигурила и допълнителна техника - закупени са 4 нови трактора и още 3  роторни снегорина.  Така машините от този вид стават 5. Те ще бъдат разпределени на 5-те основни критични участъка в областта – гр. Силистра, с. Зафирово, гр. Тутракан, гр. Дулово и с. Средище, за да се подсигури мобилността и своевременната реакция, при обилен снеговалеж. Ще бъдат сключени договори и за други допълнителни 5 машини.
        Изготвени и съгласувани, със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Силистра, са списъци на местата за поставяне на бариери при спиране на движението, на участъците със снегонавявания, местата за настаняване на хора от закъсали автомобили и план за въвеждане на временна организация на движението, по първостепенната пътна мрежа на територията на ОПУ-Силистра.
           В „Енерго Про“- район Силистра е сформиран Постоянен регионален щаб за действие при бедствия и аварии. Инспектирани са всички трафопостове и електропроводи, собственост на предприятието. Извършена е есенно-зимна профилактика на електропроводи и съоръжения, за които се наблюдава повишена честота на непланирани прекъсвания, както и - рехабилитация и реконструкция на 20-киловолтови електропроводи, почистване на трасетата на въздушните мрежи за ниско напрежение.Сформирани са аварийни екипи.
            Осигурени са нормални условия за работа и на електропреносната мрежа - 110 киловолта, поддържана и експлоатирана от Мрежови експлоатационен под район – Силистра, информира ръководителят  му инж. Бисер Топалов. Извършени са върхови ревизии на електропроводи – 110 Кv. Прочистени са просеките по трасетата на електропроводите. Извършена е пълна профилактика на всички подстанции на територията на област Силистра.
            От „Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Силистра увериха, че към всички експлоатационни райони има изградени сили и средства за денонощно оповестяване и незабавно реагиране, при възникване на инциденти и аварии по „ВиК” мрежите и съоръженията.
Началникът на РИО на МОМН Габриела Миткова докладва, че е осигурен транспортът за пътуващите ученици и отоплението във всички училища и обслужващи звена. При необходимост и с цел - запазване здравето на децата, при много ниски температури - учебните занятия ще се спират .
За предстоящия зимен сезон, МБАЛ-Силистра  има следната готовност:
 - Актуализиран е списъкът на пациентите на хемодиализа към 01.11.2012г. и е предоставен в Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“.
- Направени са предварителни разчети с фирмата, осъществяваща транспорта на диализно-болни за предварителното им транспортиране. В болницата е създадена организация за преструктуриране на легловия фонд при необходимост и разполага с необходимите специалисти и апаратура – за хемодиализно болни, родилки, спешни случаи и др.; В лечебното заведение са осигурени медицински консумативи и лекарствени средства за минимум 10 дни дейност.
 - Чрез РЗОК-Силистра е изготвен списък на бременните в област Силистра с очакван  термин на раждане  м. ноември 2012- м. март 2013 г. и е предоставен на лечебните и здравни заведения в областта и на ОУ ПБЗН-Силистра.
Налице е резервно ел. захранване, което се покриват всички сгради в МБАЛ-Силистра; Осигурени са запаси от горива за отопление и осветление за минимум срок 10 дни;
           Центърът за спешна медицинска помощ – Силистра е включен в Единната спасителна система и има постоянна готовност за организиране и указване на спешна медицинска помощ и осигуряване на специализиран транспорт за пострадали.
           При необходимост и при евентуална поява на ледоход и ледови запор по река Дунав, корабите и плаващите устройства в експлоатация ще се базират в района на фериботния комплекс, съобщи  началникът на Силистренското поделение на изпълнителна агенция „Морска администрация“ инж.  Валентин Иванов.
          Към момента само две общини - Дулово и Главиница, имат изготвен и приет с Решение на общинските съвети Общински план за защита при бедствия (съгласно чл. 9, ал. 11 от закона за защита при бедствия). В останалите пет общини на областта плановете са в процес на актуализиране. Във всички общини са актуализирани Щабовете за изпълнение на Общинските планове за защита при бедствия.
 Представителите на 7-те общини изтъкнаха като основен проблем при подготовката си за зимния сезон малкия размер на средства от държавния бюджет, предоставян за извършване на дейностите по снегопочистването на общинските пътища. Поради тази причина, кметовете изпитват затруднение и при сключването на договори с фирми за зимното им поддържане. Средствата за тази дейност се определят на километър общинска пътна мрежа еднакво за всички общини, като не се отчита спецификата на региона и климатичните особености, бе посочено на заседанието.
Въпреки срещаните затруднения, Общините декларираха готовност за работа при зимни условия.
        "От докладите, които чух, се налага изводът, че област Силистра - с малки изключения - на 90% е готова да посрещне зима 2012 – 2013“, обобщи областният управител Николай Димов. „През следващите 5 месеца, всички тук присъстващи ще сме хората, които сме отговорни за живота, здравето и безопасността на хората и за инфраструктурата на територията на област Силистра“ напомни той и подчерта, че ще изисква пълна мобилизация, концентрация и добра комуникация между членовете на Щабовете, за да се намалят максимално рисковете от евентуални влошени метеорологични условия.