на 23.10.2012 г. ще се проведе съвместно заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, кметовете на общини, Областния съвет за сигурност и ръководители на ведомства

22/10/2012
 
            На 23.10.2012 г. (вторник) от 10:30 ч., в заседателната зала на Областна администрация-Силистра ще се проведе съвместно заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, кметовете на общини, Областния съвет за сигурност и ръководители на ведомства.
           Заседанието се свиква от областния управител Николай Димов. Основната тема в него ще бъде подготовката на област Силистра за зима 2012-2013 г. и превантивните мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.
            Според дневния ред, представители на общините, ръководители на ведомства и организации ще представят докладите си за готовността им за работа при зимни условия, както и своите предложения за подобряване на взаимодействието между институциите при съвместната им работа.