Николай Димов: "Проекто-графикът за движение на влаковете (2012-2013) се нуждае от сериозна ревизия, преди окончателното му утвърждаване

11/10/2012
 
            Проекто-графикът за движение на влаковете (2012-2013 г.) се нуждае от сериозна ревизия, преди окончателното му утвърждаване. Тази позиция изрази областният управител Николай Димов в нарочно писмо до ръководителя на пътническия център в Горна Оряховица Милен Минчев и до Централното управление на БДЖ-Пътнически превози в София. 
Повод за реакцията бе предложения нов проект за график на влаковете през 2012-2013 г., и по-конкретно - частта, касаеща направлението „Силистра-София“.
В предложението за нов график е заложено:
  •  бързият влак от Силистра за София, (който тръгва от Силистра в 22:30 ч.) да се присъединява към международния влак Москва-София, с прикачване на Гара-Русе в 01:28 ч. и пристигане в София  - в 09:25 ч.
  • бързият влак от София за Силистра да е с час на тръгване от София в 19:00, тръгване от  Гара-Русе в 01:28 ч. и пристигане в Силистра в 06:00 ч.
 
            Областният управител настоява - при утвърждаването на новия график да се отчете факта, че международният влак Москва-София често пристига на ЖП Гара-Русе със закъснение от по няколко часа, а това ще доведе до неблагоприятни, за пътуващите от Силистра, последици като - сериозен престой на пътниците от областите Силистра и Разград на ЖП Гара-Русе и значително изместване във времето на часа на пристигане на ЖП Гара-София.
„След като не могат да планират точно пристигането си в София, голяма част от пътуващите от Силистра към София ще се насочат към алтернативен транспорт с по-сигурен час на пристигане“, посочва Областния управител в сигналното си писмо
            Нещо повече – Николай Димов настоява - при утвърждаването на проекто-графика за движение на влаковете за 2012-2013 г., с цел подобряване на връзката Силистра – София –Силистра, да се вземат предвид предложените, през месец март т.г. от Централното управление на БДЖ,  промени в транспортната схема за област Силистра, а именно:
             1. С международния бърз влак, по направлението София – Русе – Силистра (отпътуващ от Гара-София в 20:30 ч.) да се движат 2 директни второкласни вагона и 1 -спален. От Гара-Русе влакът ще заминава в 02:55 ч. и ще пристига на  Гара-Силистра в 07:21 ч.
             2. От Гара-Силистра влак да заминава в 19:20 ч., по маршрут Силистра – Русе - Горна Оряховица и оттам  - вагоните да се включват в състава на бързия влак  за София.
 
            Областният управител поставя отново въпроса и за включването на спален вагон в състава на влака, а освен това - настоява и да не се променя графика на движение на други два пътническите влака:
-           ПВ № 91101, който заминава от гара Силистра в 05:00 ч. и прави връзка на гара Самуил за Варна.
-           ПВ № 91103, заминаващ от ЖП Гара-Силистра за Самуил в 15:00 ч., тъй като се ползва от ученици, които учат  в областния център – гр.Силистра. В предложения проекто-график този влак отпътува в 17:00 ч. Това - от една страна - създава сериозно неудобство за ползващите го ученици, а от друга – не може да се направи връзка на Гара-Самуил за Варна.
 
            В сигналното си писмо, Николай Димов изразява очакванията си - представените съображения, мотиви и предложения да бъдат взети предвид при окончателното утвърждаване на графика на движение на влаковете – 2012-2013, който трябва да влезе в сила от 9 декември 2012 г.

            Позицията на Областния управител бе категорично изразена и от заместника му Тодора Цонева, която участва  на 10.10.2012 г. в тематично съвещание, домакинствано от Пътнически център – Горна Оряховица.