Пътуваща изложба на ОП "Развитие на човешките ресурси" ще гостува за два дни в Силистра

2/7/2012
 
               Министерство на труда и социалната политика в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), постави старта на своето Годишно информационно събитие за 2012 г. чрез откриването на пътуваща фотоизложба под надслов „С нас те направиха първата крачка и успяха”. Тя ще посети последователно всички областни градове в странатав перида  м. май – м. юли 2012 г., а вгр. Силистра ще гостува на 4 и 5 юли 2012 г.
 
             В рамките на фотоизложбата, 40 фотографии  разказват човешките истории на съвсем малка част от над 650-те хиляди българи, възползвали се от възможностите по ОП РЧР и представя резултатите от успешни проекти, реализирани в рамките на 141 схеми, финансирани със средства от оперативната програма.
 
             Цветан Балевски, началник отдел в ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти”, управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в МТСП, кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов и областният управител г-н Николай Димовще открият пътуващата изложба на 04 юли 2012 г от 11:00 ч. пред сградата на Община Силистра, площад «Свобода».
 
            Фотоизложбата ще се съпътства и с провеждането на Ден на отворени врати на ОП РЧР. Желанието на екипа на ОП РЧР е да даде възможност на всички заинтересовани лица – бенефициенти, представители на целевите групи, медии, широката общественост, да разговарят директно с експерти на оперативната програма и да се запознаят с напредъка по изпълнението й, с процедурите, които предстои да се обявят, или да се включат в състезания, целящи да популяризират ОП РЧР в България.
 
            Отново на 4 юли 2012 г., в залата на Областен Информационен Център Силистра в сградата на Художественатагалерия, ще започне от 11:30 ч. среща с бенефициенти, които вече изпълняват проекти, получили финансиране по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 33са сключените договори директно с бенефициенти от област Силистра от старта на оперативната програма през 2007 г. до днес. Общата им стойност е около 3,8млн.лева, а реално изплатените средства са над 1,9 милиона лева, като в тези суми не се включват изпълнявани на територията на областта схеми с директно предоставяне на финансова помощ, които са с национален обхват.
 

              Подробна и актуална информация за пътуващата фотоизложбата „С нас те направиха първата крачка и успяха” е публикувана на информация на уеб-сайта на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”: www.esf.bg