Проектът "Да танцуваме игрите на баба и дядо" на читалището в село Средище е номинацията на Област Силистра за попълване на системата "Живи човешки съкровища"

28/5/2012
 
 
            Проектът „Да танцуваме игрите на баба и дядо“ на читалище „Стефан Караджа-1943“ от кайнарджанското село Средище е предложението на област Силистра за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища“.
            „Живи човешки съкровища – България” е проект на Института за фолклор при Българската академия на науките и Дирекция “Културна политика” в Министерството на културата. Той е първа стъпка към реализацията  на едноименната програма на ЮНЕСКО,   която има за цел да издирва, събира и съхранява нематериалното културно наследство на народите. Процедурата по програмата се осъществява през две години. Нейният първи етап в България бе осъществен през 2008 г., а през 2010 г. кампанията протече в рамките на Националния събор на българското народно творчество „Копривщица 2010“.
            Тази година Министерството на културата провежда третата поред кампания за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища“. Тя преминава в два етапа – регионален и национален. Основни участници в тях са българските читалища, които номинират отделни лица или трупи. За националния кръг може да се номинира само една кандидатура.
 
            За регионалния етап в област Силистра кандидатстваха две читалища – НЧ „Отец Паисий-1940“ от дуловското село Межден  с проекта си „С песните и традициите ни – духовно по-богати в бъдещето“ и  НЧ „Стефан Караджа-1943“ – с. Средище, общ. Кайнарджа с проекта си от областта „Традиционни танци и детски игри“ – „Да танцуваме игрите на баба и дядо“.
            Експертна комисия с председател гл.ас. д-р Ива Станоева от Института по етнология и фолклор към Българската академия на науките (БАН) и членове краеведът Донка Съботинова (бивш директор на Етнографския музей в Силистра) и настоящият уредник на Етнографския музей Маргаритка Миланова, класира  проектът на читалище „Стефан Караджа-1943“ като номинация на област Силистра за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища“. Основанието за избора е, че той в по-голяма степен отговаря на критериите на Националната програма за жизненост, устойчивост и приемственост на знанията и уменията.
           
            Избраните от цялата страна 28 кандидати ще бъдат представени на интернет-страницата на министерството на културата (http://mc.government.bg/ ) на 28 юни 2012 г. 5 от тях ще влязат в Националната система „Живи човешки съкровища“-България.
Линк към темата:  http://mc.government.bg/object.php?p=46&s=13&sp=15&t=0&z=0&po=224