Ще заседава Областната комисия по транспорт

28/5/2012
 
            На 29.05.2012 г. (вторник) от 10:30 ч. в заседателната зала на Областната администрация ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт.
            На него, според дневния ред, ще бъдат представени данните от възлагането на автобусните линии от Областната транспортна схема на фирми – изпълнители и сроковете на договори във връзка с проведения конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканските транспортни схеми, от квотата на Община Силистра.
В рамките на заседанието, Комисията ще разгледа и обсъди и становищата на 5 общини от областта (Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово и Главиница) за автобусните линии от Областната транспортна схема от квотата на Община Силистра, които са останали незаети след проведения на 27.03.2012 г.  конкурс от Община Силистра.  Това са линиите Силистра - Бистра, Силистра - Краново, Силистра - Чолаково, Силистра – Ситово, Силистра – Малък Преславец и Силистра-Зарица.