Н. Димов към земеделските производители: "Когато една благородна идея е подкрепена от единомишленици, то тя няма как да не бъде осъществена!"

22/5/2012
 
       38 ученици – отличници от област Силистра получиха реална подкрепа на желанието и усилията си да продължат своето образование. Дадоха им я местни земеделски кооперации, фирми и организации, които откликнаха на идеята на областния управител Николай Димов да бъдат подпомогнати даровити деца в затруднено материално положение.
     На съвместна среща днес (22.05.2012 г.),  домакинствана от Областния управител, с представители на агро-сектора, децата-отличници, придружени от преподаватели и директори на училища от седемте общини на Силистренска област и журналисти, бяха обобщени резултатите от инициативата. Тя бе подкрепена от 11 кооперации, фирми и организации. Това са Земеделска кооперация (ЗК) Царев дол“ – с. Търновци, общ. Тутракан с председател Александър Йорданов; ЕТ „КИДИМА“ - Димитър Кирилов – гр. Алфатар, с представител Димитър Кирилов; „ЕЛИТАГРО“ ООД –гр. Дулово с представители Семра Басри Шефик и Айлин Месру Ахмед, „Зърно“ ООД – с. Кайнарджа – с представител Георги Катев, „ЕТ „Жени-95“ – с. Кайнарджа с представител Даниела Сивева и ЕТ „Петко Костадинов Петков“ –с. Кайнарджа  с представител Петко Петков, ЗК „Атила Зафиров“ – с. Зафирово, общ. Главиница – с председател Петко Петков, ЗК „ИЗГРЕВ“ – с. Белица, общ. Тутракан с председател Петра Пенчева, „Н.СЛАТИНСКИ“ ЕООД – с. Ситово, с представител Никола Слатински, „АГРА – 2000“ ООД – с. Калипетрово, с управител Руси Жечков, Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, с председател Цветан Филев.
Общата сума, предоставена от тях е 8 900 лв., разпределена сред 38 ученици. Персоналната подкрепа бе определена от волята на всеки дарител. 13 от учениците - отличници са абитуриенти, които имат желание да кандидатстват във висши учебни заведения. Останалите отличници са ученици от 1-ви до 7-ми клас.
     „Поканих ви днес тук като доказателство на убеждението ми, че когато една благородна идея е подкрепена от единомишленици – то тя няма как да не бъде осъществена“, обърна се към участниците в срещата Николай Димов и в емоционално обръщение към земеделските производители сподели: „Благодаря Ви за прозорливостта, далновидността и проявеният  жест на подкрепа в необходимия момент!“. Той определи днешното събитие като възможност между представителите на бизнеса и учениците да бъде създадена пряка и непосредствена връзка, която да бъде развивана. „Държа да припомня основната цел на тази инициатива,а тя е- можещите и трудолюбиви млади хора,след като приключат своето образование, да се върнат в област  Силистра“, подчерта Николай Димов и изрази увереността си, че „навременната и целенасочена подкрепа на младите хора ще бъде не само стимул за тях да се върнат в Силистра, но и да работят заедно с хората, които са ги подкрепили“.
    Положителен знак в тази посока бяха новините, че председателят на Земеделска кооперация „Изгрев“ в тутраканското село Белица г-жа Петра Пенчева вече е поела ангажимент към абитуриентка от Тутракан, на която ще осигури и работа, а управителят на АГРА ООД Руси Жечков – предостави едногодишна стипендия за ученик с отличен успех от силистренското с. Калипетрово.
Николай Димов  не скри желанието си  тази подкрепа да се превърне в традиция и да бъде продължена и развита. Според него, удачен вариант за това би било – отделните браншове да си определят стипендии за талантливи деца от областта.

    Областният управител увери учениците, положили сериозни усилия да поддържат високо нивото на своите знания „че трудолюбието и постоянството не остават незабелязани и невъзнаградени“. И сподели: „Вярвам,че в близките години отново да се срещаме, но вече в качеството ви на успешни млади специалисти в област Силистра!“