Областният управител Н. Димов представи на майките, настояващи за подобряване условията за отглеждане на деца, обещаното проучване на нормативната база, нуждаеща се от промяна

11/5/2012
 
 
            Доклад - анализ на законодателната база, нуждаеща се от промяна, за да бъдат удовлетворени исканията за подобряване условията за отглеждане, възпитание и образование на децата, представи пред група силистренски майки областният управител Николай Димов.  
            Той се срещна с тях днес (11.05.2012 г.) в отговор на поетия ангажимент - експерти от областната администрация да извършат проверка на засегнатите в исканията им въпроси и да посочат - кои закони и наредби следва да се променят така, че да са логично обосновани и нормативно обвързани и издържани исканите от тях промени.
          На база 27-те искания, групирани в 8 сфери (касаещи детските добавки, майчинството,  необходимостта от разкриване на нови детски градини и ясли, образование, здравеопазване, работни места, статутът на самотния родител и възможностите за деца в неравностойно положение), за две седмици в областната администрация бяха проверени 2 кодекса, 12 закона, 5 правилника за приложение на законите, 8 наредби, 2 рамкови договора, 1-о постановление на Министерския съвет и 1 правилник за дейността. Сред тях са  Законът за семейни помощи за деца и Правилникът за неговото прилагане, Наказателният кодекс, Законът за здравето, Наредба за имунизациите, Законът за здравно осигуряване, Кодексът за социално осигуряване, Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, Законът за местните данъци и такси, Законът за насърчаване на заетостта и Правилника за неговото приложение, Законите за общинската собственост и за устройство на територията, Законът за интеграция на хората с увреждания и др.
             „Направеният анализ сочи, че тези ваши искания изискват ревизия на над 30 законови акта“, обобщи при срещата си с родителите Областният управител и сподели: „Без да имам претенцията, че направените от проучването констатации са абсолютно изчерпателни, предвид огромната нормативна база, ви ги представям с надеждата, че ще ви бъдат в помощ  - за конкретизиране на претенциите и реализиране на целите, които сте си поставили“. Николай Димов изрази надеждата си, че вниквайки в същността на законовата обвързаност между отделните актове, майките ще могат реално да преценят колко време изисква процесът на промяна в нормативната база. Той обаче уточни че,  част от въпросите могат да бъдат решени и на местно ниво.
            Майките не скриха задоволството си от своевременната реакция на областния управител и го увериха, че предоставеният анализ значително ще облекчи усилията им, насочени към подобряване условията за отглеждане на децата в цялата страна. 

            В изпълнение на ангажимента си, Николай Димов ще запознае с проучването на юристите от администрацията и народния представител Стефан Господинов, който има право на законодателни инициативи, член е на Постоянната парламентарна комисия по труда и социална политика, и вече е ангажиран с проблематиката.