Осигуряване на достъпна среда на бивш Профсъюзен дом в гр. Силистра, Преписка № 1-807

 
 
 
 
 
Дата на създаване: 13.09.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти: 28.09.2016 г., до 16.00 ч.
Ред за възлагане: чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 
 
 
 
Настоящата поръчка е за подмяна на асансьорна уредба и ремонт на санитарно-хигиенни помещения по проект "Красива България"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор за СМР № Д-2016-54/28.10.2016, публикуван на 28.10.2016 г.