Структура

 
Структура на Областна администрация Силистра
 
В сила от 24.02.2020 г. със Заповед №ЧР-20-11/21.02.2020 г. на Областен управител на област Силистра