Структура

 
Структура на Областна администрация Силистра
 
В сила от 1 юли 2019 г. със Заповед № РД-20-35 / 01.07.2019 г. на Областен управител на област Силистра