Ще заседава Областната комисия по транспорт

25/4/2013
            На 26.04.2013 г. (петък) от 10:30 ч. в  Областна администрация-Силистра ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт.
            Според дневния ред, на заседанието ще бъдат разгледани:
  1.  Искане на Община Силистра  за промяна в маршрутно разписание по линията Силистра-Дулово (от квотата на Община Силистра), изразяваща се в промяна в часа на тръгване от Дулово;
  2. Искане на Община Силистра за промяна в маршрутно разписание, от Републиканската транспортна схема по линията Варна - Силистра, с часове на тръгване – 20:00 ч. и 17:30 ч., която се изпълнява целогодишно, да се изпълнява от 01 април до 30 септември;
  3. Искане на Община Силистра за промени в маршрутно разписание на линията Силистра – Малък Преславец, от Областната транспортна схема, изразяващи се в промяна в часа на тръгване от Малък Преславец и промяна в изпълнението.
  4. Искане от община Тутракан за съгласуване на маршрутни разписания по линията Тутракан-Силистра.