След посредничеството на областния управител, пчелари и земеделци в област Силистра приеха обща декларация с ангажименти, които да подобрят взаимодействието помежду им

15/4/2013
          Споразумение за опазване на пчелните семейства при обработката на площи срещу вредители бе постигнато днес (15.04.2013 г.) на заседанието на Областния съвет по земеделие, между Областния браншови пчеларски съюз и Областния съюз на земеделските кооперации.  
         Повод за свикване на заседанието бе необходимостта от предприемане на превантивни мерки за опазване на пчелните семейства, по време на химическата обработка на земеделските култури, с наземна и авиационна техника.
        Предвид значимостта на поставените проблеми, по покана на областния управител Николай Димов, в заседанието взеха участие и представители на земеделски кооперации, земеделски производители, на представители на Областния браншови пчеларски съюз.
        Дискутирани бяха няколко основни въпроса, сред които – безопасният за пчелите времеви диапазон за третиране на площите, начина на третиране – наземен или авиационен, видовете препарати, разрешени за употреба и трайността и ефекта на препаратите, върху пчелите.
       Пчеларите настояха за по-стриктен контрол върху използваните препарати. Припомнено бе, че унищожаването на пчелини има негативно отражение не само върху дейността на пчеларите, но и върху продукцията на самите земеделски производители, тъй като съществено се нарушава процесът на опрашване на растенията.
       Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов, който участва в заседанието на съвета и в качеството си на ветеринарен лекар и на пчелар, призова да не се преувеличава проблема с масовата смъртност при пчели в отделни райони на страната, преди да се отчетат грешките както на земеделските производители, така и на пчеларите. „Има необходимост от утвърждаване, приемане и прилагане на добра пчеларска практика“, категоричен бе д-р Стефанов. Той изтъкна, че проблемът не се състои толкова в това, че при третиране на земеделските площи с пестициди ще загинат пчели. „По-големият проблем е, че тези пестициди попадат в меда. Касае се за здравето на хората и най-вече на децата ни и не може да се омаловажава този въпрос“, подчерта д-р Димитър Стефанов.
      „Дейността на пчелари и земеделски производители е взаимообвързана и трябва да се базира на общо разбиране за полезността от координация помежду им“, посочи областният управител Николай Димов. Той припомни на участниците в Съвета, че в страната действа специален Закон за пчеларството и Наредба, касаеща мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително-защитни дейности.
„Ако спазвате тази нормативна уредба, и ако контролните органи си изпълняват достатъчно стриктно ангажиментите и задълженията – проблемите, които ежедневно срещате - ще намалеят съществено до едно търпимо ниво“, изтъкна пред участниците в съвета Николай Димов.  Той информира, че по инициатива на браншовите съюзи на пчеларите и земеделските кооперации в областта, е потърсено и намерено удовлетворяващо и двете страни решение - с помощта на юристи от областната администрация, на база съществуващата нормативна уредба, бе подготвен проект на декларация, чието спазване би облекчило съвместната им дейност.
      На днешното заседание, декларацията бе приета единодушно.
     Чрез нея бяха поети следните ангажименти:
  1. Земеделските производители и пчеларите от област Силистра декларират стриктно да спазват разпоредбите на Наредба № 15 от 08.04.2004 г., за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на  растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
  2. При изпълнение на задължението си по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 15/08.04.2004 г., възложителите на авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника в област Силистра следва да уведомят и председателя на Областния браншови пчеларски съюз-Силистра, както и председателите на Общинските пчеларски организации в област Силистра (ако има изградени такива), които своевременно да съобщят дадената информация на собствениците на пчелини в съответния район, като при възможност земеделските производители уведомят и лично пчеларите в района на пръскане.
  3. За третиране с инсектициди и вегетационни хербициди на територията на област Силистра следва да бъдат подбирани препарати и продукти, включени в списъка или регистъра по чл. 8 от Наредба № 15/ 08.04.2004 г., с оглед на тяхното минимално вредно въздействие върху пчелните семейства и с по-кратък карантинен срок.
         „Апелираме към всички земеделски производители, обработващи земи, на територията на област Силистра, да се присъединят към настоящата декларация и да спазват поетите ангажименти“ се посочва в заключение на декларацията. 
         Областните съюзи на пчеларите и на земеделските кооперации ще имат ангажимент да разпространят  декларацията сред своите членове и сред земеделски производители в областта, така че самите те да гарантират изпълнението на поетите ангажименти.
 

            В края на заседанието, областният управител Николай Димов, призова земеделските производители и тази година да подкрепят мащабната инициатива „Да изчистим България за един ден“. Той припомни, че националното почистване ще бъде на 20 април (събота) и отправи покана към него да се присъединят и пчеларите от област Силистра.