Незаетите линии от квотата на община Силистра ще преминат към квотите на другите общини от област Силистра, за да не остават населени места без превоз

29/5/2012
           
            Община Силистра е в процедура по подписване на договорите с фирмите, спечелили обслужването на автобусни линии от Областната транспортна схема, след проведения конкурс, стана ясно на днешното (29.05.2012 г.) заседание на Областната транспортна комисия. Процедурата трябва да приключи до края на месеца. От страна на Общината всички договори са подписани, информира ресорният експерт Ивелин Чолаков. Той уточни, че към настоящия момент - от страна на превозвачите вече са подписани договори за линиите: Силистра – Тутракан с часове на тръгване 14:30 (от Силистра / 16:20 (от Тутракан), Силистра – Дулово, с часове на тръгване 08:30 (от Силистра) / 11:00 (от Дулово) и Силистра – Дулово (друг превозвач) с часове на тръгване 08:00 (от Силистра) / 09:15 ( от Дулово) и 15:30 (от Силистра) и 17:00 (от Дулово).
            Договорите са за 5 години – до 31.05.2017 г.
            Предстои и процес на актуализация на маршрутните разписания, за да са максимално удобни за  пътуващите. 
            В рамките на дневния ред, Комисията разгледа и обсъди и становища на общини от област Силистра за автобусните линии от Областната транспортна схема от квотата на Община Силистра, които са останали незаети след проведения на 27.03.2012 г.  конкурс от Община Силистра.  Това са линиите Силистра - Бистра, Силистра - Краново, Силистра - Чолаково, Силистра – Ситово, Силистра – Малък Преславец и Силистра-Зарица.
            За да бъде предотвратена опасността населението в селата Бистра, Краново, Поп Русаново, Чолаково, Ситово, Малък Преславец и Зарица да остане без транспорт, Областният управител предложи на Община Силистра да предостави тези линии на съответните общини и те да ги добавят към своите квоти при възлагане на автобусния превоз от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми.
            След като изслуша становищата на Общините Алфатар и Кайнарджа, Областната транспортна комисия реши:
            Автобусна линия Силистра – Бистра, с часове на тръгване: 16:00 от Силистра  и  07:00 от с. Бистра, в понеделник, сряда и петък и 16:00 от Силистра и 06:45 ч. от с. Бистра във вторник и четвъртък, да премине от квотата на община Силистра в квотата на община Алфатар. Това трябва да стане след изтичане на действащия договор между община Силистра и ЕТ „Хари-3-Харалан Хараланов“ на 15.06.2012 г.
         Автобусна линия Силистра – Краново, с часове на тръгване: 06:15 от Силистра и 07:30 – от с. Краново; 13:10 – от Силистра и 14:30 – от с. Краново и 17:00 –от Силистра, 18:30 – от с. Краново, която се изпълнява целогодишно, да премине от квотата на община Силистра в квотата на община Кайнарджа.;
         Автобусна линия Силистра – Чолаково, с часове на тръгване: 08:00 от Силистра и 09:00 от с. Чолаково, в дните сряда и събота и 16:00 – от Силистра и 17:00 от с. Чолаково, в сряда и неделя, да премине от квотата на община Силистра в квотата на община Кайнарджа.
 
       Община Главиница ще представи свое предложение за разкриване на автобусна линия, която да обслужва селата Малък Преславец, Долно Ряхово и Зарица.
        Община Ситово ще представи своето становище и предложение на следващото заседание на Областната комисия по транспорт.