Стратегии

 
 
 
Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра 2014- 2020 г., приет от Областния съвет за развитие на заседание, проведено на 13.02.2018 г.
 
 
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Силистра 2018 -2020 г., приет от Областния съвет за развитие на заседание, проведено на 13.02.2018 г.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020), приета от Областния съвет за развитие на заседание, проведено на 11.06.2013 г.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------