Служител за връзки с обществеността - Йордан Георгиев

 
 
 
 
Йордан Георгиев
 
Експерт „Връзки с обществеността“
 
Образование: висше – „Българска филология“ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново) и „Стопанско управление“ (Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе)
 
тел. 086 818 875
е-mail: mondraga.ss@gmail.com