Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1 - Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
 
 

 

Политически кабинет
 
 
 Областен управител
 
 
 Ивелин Статев
 
 
 Заместник областен управител
 
 
 Стоян Бонев
 
 Експерт за връзки с обществеността
 
 Йордан Георгиев
Администрация
 
 
 Главен секретар
 
 
 Елена Томова
 
 Служител по сигурността на
 информацията 
 
 Ивелин Ников
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 Директор
 
 Митко Костадинов
 
 
 
 Главен счетоводител
 
 Кремена Петрова  по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
 
 Счетоводител
 
 Елис Белки
 
 Старши юрисконсулт
 
 Маргарита Бочева - Костадинова
 
 Главен специалист
 
 Иванка Христова
 
 Главен специалист
 
 Николинка Иванова
 
 Главен специалист
 
 Кирчо Чернев
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 
 Директор
 
 Тодор Динков
 
 Главен експерт
 
 Стефан Стефанов
 
 Главен експерт
 
 Ренета Костадинова
 
 Главен експерт
 
 Димитър Георгиев
 
 Старши експерт
 
 Десислава Божева
 
 Старши експерт
 
 Диляна Йорданова
 
 Старши експерт
 
 Николай Петров
 
 Старши експерт
 
 Янка Христова
 
 Старши експерт
 
 Сердар Мустафа
 
 Старши експерт
 
 Жулиан Раданов
 
 Младши експерт
 
 Елка Михайлова
 
 Технически сътрудник
 
 Десислава Йорданова
 
 Специалист
 
 Славка Великова