Уважаеми дами и господа,
 
Добре дошли във виртуалното пространство на Областна администрация - Силистра!
 
Надявам се, че тази страница ще е отговор на въпросите ви за дейността и функцията на една администрация. Тук имате възможност да преодолявате разстояния, да пестите време и да получавате точна информация.
 
Постарахме се сайтът да е практичен, удобен и достъпен. Надявам се да постигнем единствената цел, осмисляща съществуването му - да е полезен! А за да отговори на високите ви очаквания - разчитаме на вашите препоръки и предложения!      
 
Вие заслужавате бързи и точни административни услуги!
 
Изисквайте ги от нас!
   
Областен управител на област Силистра 
 
 
 
 
 

Пресцентър

26.05.2020 - КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2020 Г.  [Прочети повече...]
26.05.2020 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 26 май 2020 г. [Прочети повече...]
24.05.2020 - Поздравление за Рамазан байрам - до мюсюлманите в област Силистра [Прочети повече...]
24.05.2020 - Поздравление за 24 май - Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост [Прочети повече...]
22.05.2020 - Изписан е и последният пациент с коронавирус в силистренската болница [Прочети повече...]

Обществени поръчки

  • 20.11.2017 - Доставка на горива (гориво за отопление за нуждите на областна администрация Силистра и доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво Б6 за автомобилите, собственост на областна администрация Силистра чрез система за зареждане при условия за безналично плащане с електронни карти) - Преписка № 1-1201 от 20.11.2017 г. [Прочети повече...]
  • 13.09.2016 - Осигуряване на достъпна среда на бивш Профсъюзен дом в гр. Силистра, Преписка № 1-807 [Прочети повече...]
  • 30.11.2015 - Преписка № 1-1250/20.11.2015 г. - обществена поръчка, възлагана чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9048275 за избор на изпълнител за доставка на горива за 2016 г. [Прочети повече...]

Обяви

  • 18.03.2020 - П Р О Т О К О Л относно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати  и класирането за длъжността „младши експерт” (професионален бакалавър по …) в Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
  • 18.03.2020 - П Р О Т О К О Л относно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати  и класирането за длъжността „младши експерт” (магистър) в Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
  • 09.03.2020 - С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (магистър) [Прочети повече...]
РАБОТНО ВРЕМЕ:
АДМНИСТРАЦИЯ
понеделник - петък
от 9:00 до 12:00 ч.
от 12:30 до 17:30 ч.
 
ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
понеделник - петък
от 9:00 до 17:30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес: 7500 Силистра ул. „Добруджа” 27
тел. 086 818 822 факс: 086 818 851
e-mail: ss@ss.government.bg БУЛСТАТ № 118 039 613