Доставка на горива (гориво за отопление за нуждите на областна администрация Силистра и доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво Б6 за автомобилите, собственост на областна администрация Силистра чрез система за зареждане при условия за безналично плащане с електронни карти) - Преписка № 1-1201 от 20.11.2017 г.

 
 
Дата на създаване: 20.11.2017 г.
 
Вид на процедурата: пряко договаряне
 
 
Решение за откриване на процедура, публикувано на 20.11.2017 г.
 
 
 
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 18.12.2017 г.
 
 
 
Борсов договор № 631, публикувано на 18.12.2017 г.
 
Борсов договор № 632, публикувано на 18.12.2017 г.