Преписка № 1-1250/20.11.2015 г. - обществена поръчка, възлагана чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9048275 за избор на изпълнител за доставка на горива за 2016 г.

 

 

 

06.01.2016 г. Договор № Д-2015-48 / 14.12.2015 г. за доставка на газьол за отопление и приложения

 

06.01.2016 г. - Договор № Д-2015-47 / 14.12.2015 г. за доставка на горива (бензин А95Н и дизелово гориво) и приложения

 

30.11.2015 г. Технически спецификации и образци на документи

 

30.11.2015 г. - Публична покана

 

14.12.2015 г. - Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти