Бюлетините и изборната документация са предадени на всички общини от област Силистра

9/5/2013
      Спазвайки изискванията за сигурност и конфиденциалност, днес (09.05.2013 г.) на всички общини от област Силистра бяха предадени бюлетините, книжата и материалите, необходими за произвеждането на извънредните парламентарни избори на 12 май т.г.
      За 20 МИР-Силистра са предвидени общо 137 000 бюлетини.
      Броят на избирателите от област Силистра с право на глас, за парламентарните избори, на 12 май 2013 г.  е 121 135 души.
     При получаването, разпределението и предаването на бюлетините и изборните книжа са спазени всички изисквания на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, информира областният управител Николай Димов, който е и ръководител на техническия екип, ангажиран с материалната и техническата подготовка на изборите. В областната администрация бе създадена добра организация, която допринесе за своевременното обработване на солиден обем, различни по вид изборни книжа, необходими на Секционните избирателни комисии в Силистренско. Техническият екип прие, разпредели и предаде над 5 000 бр. различни изборни книжа и материали, сред които протоколи на СИК и на РИК, чернови на протоколи, информационни материали на ЦИК, протоколи за приемане на изборни книжа и материали, отличителни знаци на членовете на СИК, пликове, чували и др.
      Предадени са и 1030 брошури с Изборния кодекс и методически указания на ЦИК, за работата на Секционните избирателни комисии.
      От 7 май, в общините е налична и техниката, необходима за копиране на протоколите на Секционните избирателни комисии (СИК) в изборния ден, както и брошурите с указания за експлоатация на устройствата.

      В Oбластна администрация-Силистра са създадени подходящи условия за работа на Районната избирателна комисия и на екипа на фирмата-преброител.