Областната комисия по заетост одобри допълнителни 5 проекта от област Силистра, за финансиране по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“

8/5/2013
         Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие, разгледа и прие днес (08.05.2013 г.) допълнителни 5 проекта от област Силистра, за разкриване на работни места по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” (ОСПОЗ), до края на 2013 г.
      През настоящия втори етап от процедурата за 2013 г. кандидатстваха само общински администрации. Обявяването му е в резултат на постановление, с което Служебното правителство отпусна допълнителни средства за реализация на програми и мерки, за стимулиране на заетостта.
       В Комисията по заетост, председателствана от областния управител Николай Димов, бяха внесени 5 проекта на общини. При оценката им бе отчитана съвместимостта с посочените в Областния план за развитие приоритети, както и - липсата на възможности за финансирането им от други организации, фирми или донорски програми.
       С тези проекти, през следващите месеци на 2013 г., в пет общини на областта ще могат да бъдат разкрити 97 работни места за 6 месеца. Ще бъдат наети лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни, като 70% от тях ще бъдат такива, които не са работили по Програмата през настоящата година.
       По общини, данните са разпределят както следва:
             - Община Алфатар – 1 проект за 10 работни места;
             - Община Дулово – 1 проект за 24 работни места;
             - Община Силистра – 1 проект за 24 работни места;
             - Община Тутракан – 1 проект за 15 работни места
             - Община Главиница - 1 проект за 24 работни места.
 
       По новите проекти, планираните дейности преобладаващо са с траен резултат (45% от работните места), 39% са работните места за поддръжка на обществени сгради и обекти, а дейности по хигиенизиране и почистване ще се извършват на едва 7 работни места. Успоредно с това, в края на м. април се извърши и разширяване на проектите на общините Ситово и Кайнарджа с общо 22 нови работни места (Ситово – 10 работни места, Кайнарджа – 12).
      Оценените проекти ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта. Резултатите ще станат известни до 14.05.2013 г.
       В първия етап от Процедурата за 2013 г. бяха одобрени общо 28 проекта за 66 работни места. Тогава, част от общините не се включиха като работодатели и дадоха възможност на 23 детски и учебни заведения да участват в Програмата, с по едно работно място. 
      Общо по двата етапа от Процедура 2013 г. са подадени 33 проекта за 185 работни места.
По общини, обобщените данни са разпределят както следва:
     - Община Алфатар – 3 проекта за 12 работни места;
     - Община Дулово – 10 проекта за общо 35 работни места;
     - Община Силистра – 12 проекта за 39 работни места;
     - Община Ситово – 1 проект за 17 работни места;
     - Община Кайнарджа – 3 проекта за общо 26 работни места;
     - Община Тутракан – 1 проект за 15 работни места;
     - Община Главиница – 2 проекта за 41 работни места.
 
     „Както е известно, по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“, с проекти могат да кандидатстват работодатели от всички сектори – държавен, общински, частен, нестопански. Освен по тази програма, осигуряването на заетост на безработни лица в общополезни дейности и частни фирми се финансира със средства от Държавния бюджет и по много други програми и мерки от Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) 2013.“, уточни директорът на Регионалната служба по заетостта в Русе – Драгомир Николов. Той припомни, че в бюрата по труда се предлага информация за възможностите за кандидатстване по насърчителни мерки, по съвсем наскоро актуализираната програма „Нова възможност за заетост“, по програма „Помощ за пенсиониране“ и др.
    От Европейския социален фонд работодателите, които са наели безработни лица получават финансова помощ по няколко схеми от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, в.т.ч. “Развитие”, “Подкрепа за заетост”, “Първа работа”, “Ново начало”, “Отново на работа”, “По-близо до работа”. По тях, в област Силистра е осигурена работа на близо 2350 безработни лица, 1664 от които след преминато обучение, съобразено с изискванията на работното място. Други 1650 работещи лица са се обучавали с ваучер за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност, стана ясно на днешното заседание. 
 
    Членове на Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие, са представители на областната администрация, на 7-те общини, на Регионалната служба по заетостта в Русе, на бюрата по труда, на работодателски организации и синдикати и др.