Копирните устройства, необходими за предстоящите (на 12 май 2013 г.) парламентарни избори, бяха предадени на общините от област Силистра

7/5/2013
            Техниката, необходима за копиране на протоколите на Секционните избирателни комисии (СИК) в изборния ден е налична и днес (07.05.2013 г.) бе разпределена и своевременно предоставена на общините от област Силистра.
            На площадката на „Техномаркет“ в Силистра (фирмата - доставчик ), техническият екип в Областна администрация-Силистра, ръководен от областния управител Николай Димов, предаде на упълномощени представители на 7-те общини общо 230 броя копирни устройства плюс резерв от консумативи (мастило).
            В приемно-предавателните протоколи изрично е указано, че всяко копирно устройство е заредено с консуматив (мастило) за минимум 190 копия и е предварително тествано в централния склад на фирмата-доставчик в София, в присъствието на представител на Администрацията на Министерския съвет.
За всяка област, в съответствие с модела и броя на устройствата, е предвиден допълнителен 10-%-ен резерв от консуматив (мастило).
            В нарочно писмо на Министерски съвет е указано задължението на общините - да се работи с копирните устройства по начин, който ще позволи тяхното използване и за следващи избори.
            Всяко устройство бе получено с гаранционна карта. Срокът на гаранцията е 1 година.
            Според указанията на централната администрация, копирната хартия формат А4 се осигурява от общинските администрации и се предава, заедно с копирната техника и останалите изборни книжа и материали в предизборния ден (11.05.2013 г.) на всяка Секционна избирателна комисия.
            За улеснение на Секционните избирателни комисии е изготвен и специализиран наръчник за работа с копирните машини.
            След получаването на техниката от секционната комисия, представител от СИК, в присъствието на представител от общинската администрация включва устройството и прави тестово копие. Целта е да бъде потвърдена изправността на копирното устройство и готовността му за работа в изборния ден (12 май 2013 г.).
Това обстоятелство се описва и в приемно-предавателен протокол.
            В периода 11-13 май,  фирмата-доставчик ще дава консултации и ще оказва помощ за работа с копирните машини.
           

В областна администрация-Силистра е създадена организация за своевременно разпределение и предаване и на книжата, обезпечаващи произвеждането на Парламентарните избори.