На 8.05.2013 г. ще заседава Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие

7/5/2013
          На 08.05.2013 г. (сряда), от 15:00 ч. в Областна администрация-Силистра ще се проведе заседание на Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие.
        На него ще бъде осъществена оценка за съответствие на проекти, по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ (ОСПОЗ) през 2013 г., с регионалните приоритети.  Очаква се да бъдат разгледани 5 проекта на работодатели от област Силистра, за разкриване на общо 97 работни места.
 
         В периода 15.04 – 14.05.2013 г. се проведе втория етап от Процедура 2013 за набиране и разширяване на проекти за разкриване на работни места, по Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“, през настоящата година.
       Проектите преминаха през 3 от необходимите 5 нива на селекция и оценка. Първото бе  - оценка  за административно съответствие и допустимост на проектите (извършена от Дирекциите „Бюро по труда“). От своя страна, Съветът за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда“ извърши оценка за съответствие с местните приоритети. Тя бе последвана и от оценка на Дирекция „Регионална служба по заетостта“- Русе, по отношение на социалната значимост на проектите.

       Освен оценка на проектите, на заседанието ще бъде представена информация за параметрите на Програмата през 2013 г., възможностите и обхвата на предложените и действащите проекти през следващите месеци, както и действията, необходими за максимално и ефективно оползотворяване на определения за процедурата финансов ресурс