Постигнато бе частично споразумение за състава на Районната избирателна комисия (РИК) за 20-ти изборен район-Силистра

21/3/2013
 
            Районната избирателна комисия за 20-ти изборен район-Силистра ще бъде председателствана от представител на ПП ГЕРБ. Неин заместник-председател ще е представител на „Коалиция за България“.
Това частично споразумение постигнаха днес (21.03.2013 г.) участниците в политическите консултации, при областния управител Николай Димов, за избор на РИК за предстоящите парламентарни избори (насрочени за 12.05.2013 г.).
        Покани за участие в тях бяха изпратени до Политическа партия "ГЕРБ", "Коалиция за България", Политическа партия "ДПС", Политическа партия "Атака", "Синята коалиция" и Политическа партия "НДСВ" (която има членове в Европейския парламент).
         Спазвайки разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, пред участниците в консултациите бяха представени писмените предложения за състава на РИК-Силистра:
         За Председател на РИК-Силистра постъпиха 2 предложения:
  • От ПП „ГЕРБ – за Мирослава Красимирова Червенкова
  • От „Коалиция за България“ – за Димитър Генов Петров
 
       За Секретар на РИК-Силистра постъпиха 2 предложения:
  • От ПП „ДПС“ – Пепа Денева Георгиева
  • От ПП „Атака“ – за Ванушка Василева Георгиева
      Въпреки изрядния комплект документи за легитимно представителство и входирани писмени предложения за РИК, на днешните консултации не присъства упълномощен представител на ПП „Атака“. Това направи  невъзможно постигането на политическо съгласие за позицията „секретар“ на РИК-Силистра.
За заместник-председател на РИК първоначално не постъпиха предложения, но в хода на дискусиите представителите на „Коалиция за България“ преразгледаха предложението си и отправиха ново – за заместник-председателско място.   
    Така, в предложенията до ЦИК ще бъде посочено частично съгласие за състава на РИК-Силистра, както следва:
  • За председател на РИК-Силистра – Мирослава Красимирова Червенкова
  • За заместник-председател – Димитър Генов Петров
    Протоколът от днешните консултации и предложенията на партиите и коалициите ще бъдат изпратени в ЦИК, за служебно определяне на секретар на РИК за 20-ти изборен район-Силистра.
    От своя страна, според хронограмата за предстоящите избори, Централната избирателна комисия трябва да назначи Районната избирателна комисия в срок до 27.03.2013 г.
    РИК-Силистра ще бъде съставена от 13 души (в т.ч. председател, зам.-председател и секретар). Съотношението между партиите и коалициите от партии е следното: за ПП ГЕРБ – 6-ма членове, за „Коалиция за България" – 2-ма членове; за ПП ДПС – 2-ма членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП НДСВ - 1 член.