На 5 март 2013 г. ще бъде дадено официалното начало на изграждането на газопровода от Добрич до Силистра

4/3/2013
 
        „Булгартрансгаз” ЕАД започва изграждането на газопровода от град Добрич до град Силистра.
        Символичен старт на строителството ще бъде даден на 5 март 2013 г. (вторник), от 11:00 ч. на площадката, предвидена за изграждане на Автоматична газорегулираща станция-Силистра (АГРС) в землището на с. Калипетрово, община Силистра (ул. „Тутракан”, в посока Русе-Силистра).
        Участие в събитието ще вземат  изпълнителният директор на  „Булгартрансгаз“ ЕАД Кирил Темелков, областните управители на Силистра и Добрич Николай Димов и Желязко Желязков, народният представител Стефан Господинов, представители на общини и партньори.  
        Газопроводът е с дължина 80 км., с диаметър 350 мм. и капацитет за пренос на 100 000 м3/час.
        Проектът се финансира от Международен фонд “Козлодуй”, чрез Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 9 214 000 евро. Съфинансирането, от страна на “Булгартрансгаз” ЕАД, е в размер на 3 070 000 евро.
      Проектът ще даде възможност за газифициране на общините по трасето на газопровода: Добрич, Тервел, Дулово, Алфатар, Силистра. По този начин домакинствата ще намалят разходите си за отопление и битови нужди с близо 35%. Газопроводът от Добрич до Силистра е от съществен интерес и за развитието на местната икономика. 26 са потенциалните индустриални потребители само за град Силистра. Обществените потенциални потребители – болници, училища и др. са над 60.